BELGELER VE ÇALIŞMALAR

ISO9001:2000
Firmamız 2003 yılında ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesi ile belgelendirilmiştir.

TS 16949:2002
Firmamız 2005 yılında ISO16949:2002 Otomotiv Kalite Sistem belgesi ile belgelendirilmiştir.
    • Belge Çıktısı

ISO 14001
Firmamız 2005 yılında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem belgesi ile belgelendirilmiştir.

Q1
Çalışmalar sürmektedir. Hedef tarih 2006 yılı sonudur.

 LABORATUAR HİZMETLERİ
İç Laboratuar Hizmetleri.
Kuruluşumuz, hassas ölçümler, iç kalibrasyonlar ve doğrulamalar için laboratuar sistemi oluşturmuş ve uygulamaya sokmuştur. Laboratuar personelinin yeterliliği ise eğitimlerle sağlanmıştır.

Dış Laboratuar Hizmetleri.
Kuruluşumuz, analizler testler ve ölçümler için dış laboratuarlardan faydalanmaktadır. Laboratuarların kullanımı için ISO / IEC 17025 standardı uygulaması şartı aranmakla birlikte, müşteri onayı da alınarak bu standart belgesi sahibi olmayan laboratuarlar ile kontrollü olarak çalışılmaktadır.

  KALİTE POLİTİKASI.
Firmanın hedefi, Otomotiv Tedarik Zincirindeki yerini korumak ve geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmenin temel şartları, sürekli iyileştirmeler ve yeniliklerle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın kişiselgelişimlerini sağlayarak güvenilir bir çalışma ortamı yaratmaktır.

•Müşteri ihtiyaçlarını, belirtilen kalite standartlarında ve değişkenliğin sürekli olarak azaltıldığı üretim süreçleriyle üretilen ve zamanında teslim edilen ürünlerle karşılamak,
•Değişken Pazar şartlarına uyum sağlamak üzere ,esnek üretim metodlarını, özellikle tek parça akışını gerçekleştirecek düzenlemeler yapmak,
•Bu faaliyetleri destekleyecek sürekli iyileştirmeler ve performans izlemeleriyle verimliliği arttırmak,
•Artan verimlilik sonucu, çalışan tatminini yükseltmek ve çevreye karşı duyarlılıkları geliştirmek,
•Tedarikçilerinin sürekli gelişimini sağlayacak çalışmaları teşvik etmek,
•Yalın düşünceyi firma felsefesi olarak benimseyip uygulamak,
•Teknolojik ve Yönetsel yenilikleri izlemek ve uygulamak suretiyle rekabet gücünü korumak,
•Bu politikanın, Aksel Makina İmalat Sanayi ‘nin tüm birim ve çalışanlarınca benimsenip uygulamasını sağlayacak yayılımı gerçekleştirmek.
  ÇEVRE POLİTİKASI.
Otomotiv Sanayine yönelik talaşlı imalat parçaları üretimi yapan AKSEL MAKİNA İmalat Sanayi , üretim ve destek faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin ve kaynak tüketiminin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul eder. Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanarak , her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak, gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite politikasıdır. Bu politika çerçevesinde, AKSEL MAKİNA aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

•1. Kanunlara ve mevzuata uyumluluk AKSEL MAKİNA, tüm faaliyetlerinde, yasal çevre mevzuatını inceler ve tüm yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.
•2. Doğal kaynakları korumak AKSEL MAKİNA, tüm faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
•3. Katı, sıvı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmak AKSEL MAKİNA, sorumluluğu altında bulunan tüm faaliyetlerinde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.
•4. Bilinçlendirme ve katılım AKSEL MAKİNA, kendi çalışanlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra, müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
•5. Çevre kirliliğini önleme AKSEL MAKİNA, uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.
•6. Kaynak İsrafını Önleme AKSEL MAKİNA , atıkların kaynağının verimsizlikler olduğunun bilinciyle, işleme verimlerini yükseltecek sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirir.
•7. Müşteri Özel İsteklerini Karşılama AKSEL MAKİNA ,müşterilerin çevre konusundaki özel taleplerini karşılayacak çalışmaları gerçekleştirir.
•Çevre politikası hakkında tüm çalışanlar ve iş ortakları açık şekilde bilgilendirilir. Politika ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirilerek ilgili yönetim programı sürekli güncellenir.
Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Ürünler   |   Kalite   |   Referanslar   |   İletişim
Aksel Makina © 2005 Site Kullanım Şartlarıı